Magyarországon az ügyvédi megbízás és a megbízási díj szabad megállapodás tárgya

(2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről, 28. § (1) bekezdés, 30. § (1) bekezdés).
Megbízóimmal a megbízási díjban esetileg állapodok meg.

Az ügy jellegétől függően

  • óradíjas, vagy
  • fixdíjas, vagy
  • az ügyérték meghatározott százalékában kifejezett összegű, esetleg
  • vegyes konstrukciójú
ügyvédi munkadíjat ajánlok.