Több, mint 30 éves jogászi gyakorlatommal – ezen belül 20 éves ügyvédi praxissal – állok az Ön szíves rendelkezésére a következő szakterületeken:
 • gazdasági jog
 • EU-jog
 • vagyonjog
 • polgári jog
 • kereskedelmi jog
 • követelésbehajtás
 • ingatlanjog
 • öröklési jog
 • gazdasági társaságok joga
 • polgári eljárásjog
 • bírósági peres- és választottbírósági eljárások
 • bírósági végrehajtás